SPOLEČNOSTI

  • správa vlastního portfolia
  • vyhledávání investičních příležitostí
  • ohodnocení zamýšlených investic
  • podpora start-upů